Nieuwe laadpalen

Gepubliceerd: 2-6-2022

Haaksbergenaren met een elektrische auto zorgen vaak voor een laadpaal op eigen terrein. Als daar geen gelegenheid voor is, ben je als bezitter van zo’n auto aangewezen op een publieke laadpaal. Inwoners kunnen daar een aanvraag voor doen, en als er binnen 300 meter nog geen laadpaal aanwezig is kan besloten worden om een nieuwe publieke laadpaal te plaatsen. Ook laat de gemeente op strategische plekken laadpalen realiseren. De laadpalen worden daar geplaatst waar de behoefte het grootst is. Op korte termijn komen er zeven nieuwe laadpalen bij. Die plekken zijn vastgesteld na afstemming met omwonenden en belanghebbenden.

Visie en plaatsingsbeleid laadinfrastructuur

Haaksbergen wil graag dat het verkeer in de gemeente duurzamer wordt. Dat betekent dat er meer elektrisch gereden wordt en dat we als inwoners zo min mogelijk fossiele brandstoffen als benzine en aardgas gebruiken. Deze stoffen stoten namelijk CO2 uit en dat is schadelijk voor ons klimaat. Elektrische auto's zijn nu de meest 'schone' vorm van vervoer. De vraag naar laadplekken neemt enorm toe, daarom neemt de gemeente de nodige stappen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een laadinfrastructuur die door iedereen te gebruiken is. De gemeente heeft een Visie en plaatsingsbesluit opgesteld waarin de uitgangspunten en criteria zijn vastgelegd. Hierin staat beschreven hoe de gemeente aankijkt tegen verschillende aspecten die komen kijken bij elektrisch personenvervoer, en worden de belangen gewogen tussen inwoners met en zonder elektrische auto. Jaarlijks zullen er op die manier acht laadpalen in Haaksbergen bij komen om op een veilige manier te zorgen voor een dekkend, toegankelijk en betaalbaar netwerk van publieke laadpalen. Het plaatsingsbeleid wordt iedere twee jaar geactualiseerd.

Met ingang van vrijdag 3 juni ligt de Ontwerp Visie en plaatsingsbeleid laadinfrastructuur voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Online inzien kan ook, via haaksbergen.nl en sterinsamenduurzaam.nl.

Meer nieuws

 • Groenadoptie

  30-6-2022

  Bewoners onderhouden en verfraaien met elkaar stukje gemeentegroen....

 • Uitnodiging receptie

  29-6-2022

  Antoon Peppelman neemt op 8 juli afscheid als wethouder van Haaksbergen....

 • Werkbezoek zoutwinning

  29-6-2022

  Bewoners de Hoeve en Nobian eerst nog eens samen om tafel....

Nieuws overzicht