Omgevingsvisie

Gepubliceerd: 29-2-2024

Alle gemeenten in Nederland moeten een omgevingsvisie ontwikkelen voor de fysieke leefomgeving. De gemeente Haaksbergen nodigt haar inwoners uit om hierover mee te denken. In een omgevingsvisie wordt omschreven hoe de leefomgeving van Haaksbergen, Buurse, Sint Isidorushoeve en het buitengebied eruit ziet in 2040. De gemeente wil bestaande kwaliteiten behouden of zelfs versterken en ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen. De komende weken kunnen inwoners met enkele vragen benaderd worden tijdens bijvoorbeeld sportevenementen, op de weekmarkt of in de supermarkt. Ook via samenhaaksbergen.nl kunnen inwoners advies geven. Kinderen kunnen via een tekening of vlog meedoen.

Begin dit jaar is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet vervangt wetten en regels voor erfgoed, infrastructuur, milieu, water en ruimtelijke ordening. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van het eigen grondgebied. De visie geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen er voor gemeenten liggen. Ook voor Haaksbergen moet in beeld gebracht worden wat het effect is van het huidige beleid op de leefomgeving, wat waardevol is en bescherming vraagt en welke veranderingen nodig zijn die nog veel energie vergen. Vragen die beantwoord moeten worden zijn bijvoorbeeld: hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering, hoe houden we onze dorpen aantrekkelijk speciaal voor jongeren, of hoe kan onze leefomgeving bijdragen aan ons sociale welbevinden?

De straat op

Omdat de omgevingsvisie richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van Haaksbergen, Buurse, Sint Isidorushoeve en het buitengebied wint de gemeenteraad advies in bij inwoners. In eerste instantie ‘op straat’, daar waar mensen samenkomen. Bezoekers van onder meer de Vitaliteitsbeurs en de Engelse Mijlenloop kunnen aangesproken worden met het verzoek enkele korte vragen te beantwoorden. Dat kan ook gebeuren in de supermarkt, op de weekmarkt of tijdens een evenement in de kerkdorpen. Daarnaast kunnen inwoners hun mening geven via samenhaaksbergen.nl. Kinderen van basisscholen worden via de school uitgedaagd na te denken over hun toekomstdroom voor Haaksbergen. Zij kunnen een tekening of vlog inleveren. In een later stadium volgen bijeenkomsten verdeeld over vijf gebieden in de gemeente. Behalve naar inwoners luistert de gemeente gedurende het proces ook naar deskundigen.

Kennis en kracht

Burgemeester Rob Welten benadrukt het belang van het met elkaar opstellen van de omgevingsvisie. “De kennis en kracht óver Haaksbergen zit vooral ín Haaksbergen. Bij onze inwoners die hun leefomgeving zo goed kennen. De omgevingsvisie wordt voor Haaksbergen een belangrijk document. Een kompas dat ons helpt om koersvast stappen te zetten richting onze toekomstige leefomgeving. Inwoners, jong en oud, hebben nu de kans om aan te geven wat zij belangrijk vinden. Hun adviezen weegt de gemeenteraad mee bij de uiteindelijke vaststelling van de omgevingsvisie. Dus ik zeg: laat je horen en doe mee!” De gemeente Haaksbergen betrekt inwoners graag bij het ontwikkelen van diverse visies en maakt gebruik van eerdere relevante inbreng.

Meer nieuws

 • Fietsroute water

  19-4-2024

  Ontdek de mooiste Haaksbergse waterwerken op de fiets....

 • Adoptie oorlogsgraven

  24-4-2024

  Haaksbergse basisscholen adopteren de graven van geallieerde militairen....

 • Stolpersteine poetsen

  24-4-2024

  Dankzij de Bonifatiusschool glimmen de Stopersteine in Haaksbergen weer....

Nieuws overzicht