Tevredenheidsonderzoek

Gepubliceerd: 9-11-2023

Haaksbergen doet dit jaar mee aan het landelijke onderzoek waarstaatjegemeente.nl. Volgende week krijgen 2.000 willekeurig gekozen inwoners van onze gemeente een brief met een vragenlijst van de gemeente. Met de onderzoeksresultaten wordt duidelijk hoe inwoners van Haaksbergen over hun eigen gemeente en over de dienstverlening denken, maar ook hoe Haaksbergen het doet vergeleken met andere gemeenten. De resultaten worden gebruikt voor het opstellen van het beleid.

Hoe denken de inwoners van Haaksbergen over hun eigen woonomgeving? Wat vinden ze eigenlijk van het gemeentebestuur? Hoe kijken ze naar de regels die we met elkaar hebben afgesproken in Haaksbergen? En hoe ervaren ze de dienstverlening aan de balies, op internet en aan de telefoon? Het Haaksbergse gemeentebestuur vindt het belangrijk wat de inwoners vinden. Hoe meer inwoners de vragenlijst invullen, hoe duidelijker het wordt hoe de gemeente Haaksbergen er voorstaat en wat er in de toekomst beter kan.

Burgemeester Rob Welten ziet het onderzoek als een belangrijk instrument voor het gemeentebestuur. “Het tweejaarlijkse onderzoek van waarstaatjegemeente.nl geeft een goed en objectief beeld van de onderwerpen die in de gemeente extra aandacht nodig hebben. Ik vind dat we goed moeten luisteren naar onze inwoners. Het is dus beslist niet de bedoeling dat we de uitkomsten naast ons neerleggen. Sterker nog, we omarmen de uitkomsten en gebruiken die bij het opstellen van ons beleid. Wie vaker mee wil denken en meepraten over plannen van de gemeente, nodig ik van harte uit op onze website www.samenhaaksbergen.nl.”

Resultaten vorig onderzoek

De resultaten van het onderzoek gehouden in 2021 zijn meegenomen in het project dienstverlening, dat zal leiden tot een nieuwe visie op dienstverlening. Onze nieuwe adviseur inwonersbetrokkenheid zoekt meer de verbinding met de inwoners op, onder andere door participatie rondom ontwikkelingen in de samenleving. De ingebrachte meningen over onze voorzieningen (onder andere: MBS, De Wilder, De Kappen, Wijkracht) zijn meegenomen in de onze afwegingen over behoud van de voorzieningen voor Haaksbergen.

Meer nieuws

 • Brem 5

  4-12-2023

  Gemeenteraad besluit: woningbouw aan de Brem, grond wordt aangekocht....

 • Regenton

  29-11-2023

  Korting op een regenton? De gemeente geeft 150 kortingsbonnen uit....

 • Nieuwbouw

  23-11-2023

  College wil nieuwbouw aan dorpsranden Haaksbergen en kerkdorpen mogelijk maken....

Nieuws overzicht