Verduurzaming

Gepubliceerd: 11-1-2022

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed in Haaksbergen kunnen begeleiding krijgen bij de verduurzaming van hun gebouwen. Dat is dankzij deelname van de gemeente aan het zogeheten Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed van de provincie Overijssel. Het programma is speciaal voor kleine vastgoedeigenaren bedoeld. Begonnen wordt met de schoolgebouwen.

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen advies en ondersteuning krijgen op het moment dat ze hun gebouwen willen verduurzamen. Er kunnen dan bijvoorbeeld energiescans uitgevoerd worden en duurzaamheidscoaches ingezet worden. Het programma kan onder meer helpen om schoolgebouwen te verduurzamen.

De gemeente Haaksbergen werkt momenteel samen met de schoolbesturen aan een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. In dat plan komt te staan wat er de komende jaren moet gebeuren om onderwijshuisvesting up-to-date te maken. Natuurlijk wordt daarbij ook gekeken naar zaken als energieverbruik, energieopwek en isolatie. Kortom, naar maatregelen om de scholen te verduurzamen. Het programma is ook bedoeld voor sportbedrijven, langdurige zorginstellingen, culturele instellingen en buurthuizen. Zie: www.nieuweenergieoverijssel.nl/ontzorgingsprogramma.

Meer nieuws

Nieuws overzicht