Versnellen woningbouw

Gepubliceerd: 6-6-2024

Haaksbergen snakt naar nieuwe woningen. De komende tien jaar moeten er volgens de huidige prognoses zo’n 900 stuks bij komen. Vooral kleine, betaalbare koop- en huurwoningen, zowel binnen de bebouwde kom als aan de dorpsranden. Na het opstellen van een woonvisie, het aanwijzen van locaties waar mogelijk gebouwd zou kunnen worden en het vestigen van een voorkeursrecht stelt het college de raad nu voor om geld beschikbaar te stellen om gronden aan de randen van Haaksbergen te kopen. Ook moet volgens het college van B&W prioriteit gegeven worden aan grotere woningbouwprojecten boven de kleine.

Haaksbergen gaat zich concentreren op een achttal grotere woningbouwprojecten. Het gaat om de volgende woningbouwprojecten: Bartokstraat, Zwarteland, Marktplan met de Bron, Holthuizen, Van Brakelstraat, diverse projecten in Buurse en Sint Isidorushoeve en locaties aan de randen van Haaksbergen. De projecten in Buurse en Sint Isidorushoeve zijn belangrijk  voor de leefbaarheid van de beide kerkdorpen. De overige projecten die prioriteit krijgen zijn uitgekozen, omdat er minimaal 25 woningen gerealiseerd worden. Maar ook omdat de gronden al grotendeels eigendom zijn van de gemeente of woningcorporatie óf omdat de gemeente de mogelijkheid heeft om grond aan te kopen en eigenaar te worden. Dit helpt allemaal om met meer snelheid zo veel mogelijk te bouwen. De acht projecten krijgen voorrang bij de uitwerking van plannen. Projecten die al lopen en een eind op weg zijn worden gewoon vervolgd.

Regie op woningtype en planning

Eigen grond is belangrijk. De gemeente kan dan de regie nemen en aansturen op het gewenste woningtype: betaalbare koopwoningen, sociale huur en huurwoningen in het middensegment. Daarnaast is de gemeente niet afhankelijk van de planning van een projectontwikkelaar. Dat is de reden dat de gemeente vorig jaar voorkeursrecht heeft gevestigd op percelen aan de dorpsranden waar woningbouw mogelijk is. Een voorkeursrecht betekent dat de gemeente het recht van eerste koop op grond heeft. Inmiddels hebben meerdere grondeigenaren hun grond aangeboden aan de gemeente. Om daadwerkelijk grond te kunnen kopen vraagt het college de raad nu om 3,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Op termijn levert woningbouw de gemeente financieel ook weer het nodige op. De kosten gaan in dit geval voor de baten uit.

Kans om te blijven

Twentse gemeenten hebben met het Rijk en de provincie afspraken gemaakt over hoe het woningaanbod eruit moet zien. De verdeling komt neer op 30% sociale huurwoningen, 40% betaalbare huur- en koopwoningen en 30% woningen in de vrije sector. De gemeente Haaksbergen heeft een inhaalslag te maken op gebied van sociale huurwoningen en huizen uit het middensegment. Met de bouw van betaalbare woningen krijgen jongeren de kans om in de gemeente te blijven. Dat is goed voor de vitaliteit en toekomst van Haaksbergen.

Meer nieuws

 • Nieuwe maaiproef

  10-7-2024

  Helemaal niet meer maaien onder bomen heeft meerdere voordelen....

 • Gratis zomerpakket

  10-7-2024

  Stichting Kinderhulp deelt gratis kinderpakketten uit aan gezinnen met laag inkomen....

 • Drugspand langer dicht

  9-7-2024

  De verzegeling van de schuur aan de Alsteedseweg was verbroken....

Nieuws overzicht