Lokaal windbeleid

Gepubliceerd: 11-6-2024

De gemeenteraad heeft beleid voor windenergie vastgesteld. Het windbeleid dat het college had voorgesteld wordt één-op-één overgenomen, maar met een toevoeging: het geluidsniveau moet drie decibel lager zijn dan de landelijke norm. Dat betekent dat de windmolens aanzienlijk minder geluid moeten gaan produceren. De provincie beslist over het plaatsen van windmolens in Overijssel. Haaksbergen heeft de toezegging gekregen dat lokaal beleid meegewogen wordt bij de besluitvorming over ingediende vergunningaanvragen.

Medio volgend jaar worden nieuwe landelijke normen of voorschriften verwacht voor windmolens. De provincie heeft aangegeven de landelijke lijn te volgen bij het verlenen van een vergunning voor windenergie. Tot die tijd houdt de provincie de huidige normen aan. Haaksbergen gaat daar wat geluid betreft dus onder zitten. Haaksbergen kon invloed uitoefenen op niet-ruimtelijke onderwerpen, zoals slagschaduw, verlichting, gebruik van grondstoffen en eigendom. Over ruimtelijke onderwerpen is de provincie het bevoegd gezag, wat betekent dat de provincie bijvoorbeeld het besluit neemt over de locatie en de hoogte van de windmolens. De toetsingscriteria in het Haaksbergse beleid zullen door de provincie meegewogen worden in de besluitvorming. De afgelopen weken hebben inwoners twee keer de mogelijkheid gehad te reageren op het voorgenomen windbeleid van de gemeente. Waar mogelijk zijn deze reacties verwerkt in het beleid.

Maximum

Een gebied ten noorden van Buurse maakt deel uit van het voorkeursgebied van de provincie en is aangewezen als mogelijke plek voor het plaatsen van windmolens. Pure Energie heeft samen met Energiecoöperatie Haaksbergen bij de provincie een vergunningaanvraag gedaan voor een windpark aan de noordkant van Buurse. Doordat de gemeente Haaksbergen in april van dit jaar  programmeringsafspraken heeft gemaakt met de provincie is daarmee de maximale hoeveelheid Gigawattuur op te wekken windenergie in Haaksbergen bereikt.

Meer nieuws

 • Nieuwe maaiproef

  10-7-2024

  Helemaal niet meer maaien onder bomen heeft meerdere voordelen....

 • Gratis zomerpakket

  10-7-2024

  Stichting Kinderhulp deelt gratis kinderpakketten uit aan gezinnen met laag inkomen....

 • Drugspand langer dicht

  9-7-2024

  De verzegeling van de schuur aan de Alsteedseweg was verbroken....

Nieuws overzicht