Infoavond vluchtelingen

Gepubliceerd: 21-9-2022

De oorlog in Oekraïne gaat door en een spoedig einde is niet in zicht. Er zijn landelijk te weinig opvangplekken voor asielzoekers: de beelden uit Ter Apel spreken voor zich. Het Rijk heeft een dringend beroep gedaan op gemeenten om te helpen. In Haaksbergen kunnen en willen wij niet wegkijken of stilzitten. Wat hebben we tot nu toe in Haaksbergen samen bereikt? Hoe helpt Haaksbergen mensen die hun thuisland moesten ontvluchten? Dinsdag 27 september is er een informatieavond in de raadzaal van het gemeentehuis, over de hulp die we in Haaksbergen bieden. Op deze avond leert u hoe we op een bij Haaksbergen passende manier vluchtelingen welkom kunnen heten en hoe Nederlanders en vluchtelingen er voor elkaar kunnen zijn.

Tot het einde van dit jaar zijn de locaties voor gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen en de crisisnoodopvang aan de Adriaen Brouwerstraat beschikbaar. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen heeft de gemeente ook een aantal woningen ter beschikking gekregen van Domijn. Deze woningen zijn niet meer geschikt voor verhuur maar voldoen na enkele aanpassingen wel aan de minimumeisen voor tijdelijke opvang. Misschien heeft u als inwoner van Haaksbergen wel vragen of zorgen. Wat staat ons en de vluchtelingen te wachten? Daar gaan we op in tijdens deze informatiebijeenkomst.

Aanmelden informatiebijeenkomst

U bent van harte welkom op dinsdag 27 september 2022 om 19.30 uur in het gemeentehuis van Haaksbergen. Tijdens de informatiebijeenkomst is er natuurlijk ruimte voor het stellen van vragen. U kunt zich online aanmelden voor de bijeenkomst.

Meer nieuws

 • Begroting 2023

  30-9-2022

  Het vertrekpunt ligt op het realiseren van raadsafspraken....

 • Marktkramen

  29-9-2022

  Vanaf 5 oktober tijdelijke verhuizing marktkramen naar de Hibbertsstraat....

 • Poet’n Graads

  29-9-2022

  Dorpsomroeper Poet’n Graads weer terug op zijn sokkel....

Nieuws overzicht