Groslijstsystematiek bij werken

De groslijstsystematiek is een objectieve en transparante wijze van uitnodigen van leveranciers die gaan deelnemen aan onderhandse aanbestedingen. Zowel door een wettelijke verplichting om een transparante en objectieve methode te hebben voor het selecteren van ondernemers als door een verzoek om een dergelijk systeem in te voeren vanuit de lokale en regionale ondernemers, is gekozen voor deze methode.

Met betrekking tot de uitvoering van de groslijstsystematiek werken wij samen met de gemeenten Losser, Dinkelland, Tubbergen en Borne.

Deze gemeenten zijn gelijksoortig en kennen vergelijkbare projecten qua aard en omvang. De huidige praktijk laat zien dat ook veelal dezelfde opdrachtnemers werkzaam zijn voor deze vier gemeenten. Door een gezamenlijke groslijstsystematiek te hanteren met dezelfde groslijsten, wordt het mogelijk gebruik te maken van elkaars prestatiemetingen. Hiermee wordt het voor alle vier gemeenten gemakkelijker goede bedrijven te selecteren.

De systematiek groslijsten is vanaf 4 maart 2019 voorlopig alleen van toepassing op overheidsopdrachten voor cultuur- en civieltechnische werken (geen bouwkundige werken). Uitbreidingen met nieuwe Groslijsten zullen tijdig bekend worden gemaakt, waarna aanmeldingen mogelijk zijn. Op het moment van schrijven zijn de volgende lijsten opengesteld voor aanmelding:

  1. Asfalt
  2. Slijtlagen
  3. Straatwerk
  4. Riolering (m.u.v. relining en gemalen)
  5. Groenaanleg
  6. Cultuurtechniek
  7. Openbare Verlichting

Aanmelden

Ondernemers kunnen zich, wanneer zij voldoen aan een aantal voorwaarden, aanmelden voor een groslijst via het platform. Indien een ondernemer zich bij Haaksbergen aanmeldt, is deze automatisch voor alle vier gemeenten aangemeld.

Een ondernemer kan zich voor meerdere groslijsten aanmelden. Per groslijst dient de ondernemer te voldoen aan de gestelde eisen en daarvoor de benodigde bewijsstukken te overleggen. De ondernemer, die zich heeft aangemeld voor een groslijst, dient zelf zijn gegevens actueel te houden. In het document ‘Beschrijving Groslijst-systematiek gemeente Losser, Dinkelland, Tubbergen en Haaksbergen’ (pdf | 300 kB) vindt u nadere informatie over de toegepaste systematiek en gestelde eisen. Dit document is eveneens van toepassing op andere deelnemende, maar niet in het document genoemde gemeenten.

Bij aanmelding van de groslijsten dienen de ondernemers een Uniform Europees Aanbestedingsdocument te overleggen. Hiervoor kan de UEA-Groslijsten (2021-02) (pdf | 2 MB) worden gebruikt. Testbestand

Vragen

Vragen over het proces van aanmelden en registreren kunt u mailen naar helpdesk@emviprestatiemeting.nl, normaal gesproken worden vragen binnen 2 uur opgepakt (tijdens kantoortijden).

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl