Bodemonderzoek

Gepubliceerd: 12-5-2022

Tien speelplekken, verspreid over Haaksbergen, worden onderworpen aan een bodemonderzoek. De gemeente wil er namelijk zeker van zijn dat er geen asbest in de grond zit. Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) voert het onderzoek in opdracht van de gemeente uit tussen 23 mei en 10 juni. In verschillende gemeenten in Twente onderzoekt BAS alle plekken waar volwassenen en kinderen recreëren en spelen. Er zijn geen aanwijzingen dat er asbest in de bodem van de tien Haaksbergse speelterreinen ligt. Het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd moet dat nu met zekerheid uitsluiten.

Volwassenen en kinderen moeten een veilige en schone leefomgeving hebben.  De gemeente wil er zeker van zijn dat er op de tien plekken waar kinderen spelen geen asbest in de bodem aanwezig is. Een historisch onderzoek is inmiddels al uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar het gebruik van een terrein in het verleden. Op basis van dat onderzoek verwacht het Projectbureau BAS dat er géén asbest in de bodem van de genoemde speelplekken zit, maar het is niet met zekerheid te zeggen. Daarom wordt er een bodemonderzoek uitgevoerd.

Geen gevaar

Gecertificeerde, professionele onderzoeksbureaus voeren deze onderzoeken uit. Hierbij worden op een aantal plaatsen op de speelplekken gaten geboord en sleuven gegraven. Op die manier kan het onderzoeksbureau bepalen of er asbest in de grond zit en hoeveel. De medewerkers die het onderzoek uitvoeren dragen beschermende kleding. Als er tijdens het onderzoek toch asbest wordt gevonden, dan levert dat niet direct gevaar voor de gezondheid van bewoners op. Want het asbest bevindt zich dan nog onder de oppervlakte. Mocht er asbest aanwezig zijn, dan geeft Projectbureau BAS de opdracht het asbest op te ruimen.

Resultaat onderzoek

De resultaten van de onderzoeken worden geplaatst op de website van de gemeente. Mocht blijken dat er op een locatie tóch asbest gevonden wordt, dan ontvangen de omwonenden van die speelplek een brief. Inwoners die vragen hebben kunnen contact opnemen met Projectbureau BAS via (0547) 85 85 85 of bas@hofvantwente.nl. Projectbureau BAS ruimt  asbest in de bodem op en doet dat voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente. Het Projectbureau is gehuisvest in het gemeentehuis van Hof van Twente. Meer informatie over Projectbureau BAS en het verwijderen van asbest in de bodem, leest u op www.bodemasbestsanering.nl.

Meer nieuws

 • Windbeleid

  1-6-2023

  Buursenaren kunnen adviseren over voorwaarden windenergie....

 • Samen Haaksbergen

  1-6-2023

  Nieuw online platform voor meer inwonersbetrokkenheid: Samen Haaksbergen...

 • Jaarresultaat 2022

  31-5-2023

  Jaarcijfers 2022 gunstig. Structureel evenwicht geeft hoofdbrekens...

Nieuws overzicht