Bouwplannen Brem

Gepubliceerd: 13-5-2022

De gemeenteraad van Haaksbergen heeft een voorbereidingsbesluit genomen om te voorkomen dat de gemeente moet meewerken aan een plan dat volgens de raad niet strookt met de bedoeling van het bestemmingsplan. Aanleiding is de presentatie van plannen voor de realisatie van zorgappartementen aan de Brem.

De eigenaren van perceel Brem 1-5 hebben met het college vooroverleg gevoerd over mogelijke realisatie van zorgappartementen. Toen week de voorgenomen bouw af van de voorschriften in het bestemmingsplan. Het college van B&W heeft in zo’n geval de bevoegdheid om van de bouwvoorschriften af te wijken, maar het college heeft besloten om daar geen gebruik van te maken. Daarop presenteerden de eigenaren een plan dat qua omvang niet onderdoet voor het eerdere plan maar voor een deel ondergronds gebouwd zou worden.

Omvang en gebruik

De gemeenteraad heeft zich in een eerder stadium al uitgesproken tegen de in zijn ogen te forse omvang van de plannen. Daarnaast staat het gebruik van de locatie volgens de gemeenteraad op gespannen voet met de bestemming. Het voorbereidingsbesluit voorkomt dat de gemeente moet meewerken aan activiteiten die binnen het geldende bestemmingsplan passen, maar die niet in overeenstemming zijn met de toekomstige bestemming van het gebied.

Parkeernormen

In het bestemmingsplan staan ten onrechte geen parkeernormen. Om te voorkomen dat de plannen leiden tot een ongewenste parkeerdruk aan de Brem, moet dit worden gerepareerd. Dit voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk om alsnog parkeernormen op te nemen in het bestemmingsplan.

De werking van een voorbereidingsbesluit

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. In een voorbereidingsbesluit wordt bepaald voor welk gebied het besluit geldt en vanaf welke dag het in werking treedt. Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor 1 jaar. Als binnen deze periode een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor dit gebied ter inzage wordt gelegd, blijft het voorbereidingsbesluit gelden tot het moment waarop het bestemmingsplan ter voorbereiding waarvan het besluit is genomen, in werking treedt.

Meer nieuws

 • Windbeleid

  1-6-2023

  Buursenaren kunnen adviseren over voorwaarden windenergie....

 • Samen Haaksbergen

  1-6-2023

  Nieuw online platform voor meer inwonersbetrokkenheid: Samen Haaksbergen...

 • Jaarresultaat 2022

  31-5-2023

  Jaarcijfers 2022 gunstig. Structureel evenwicht geeft hoofdbrekens...

Nieuws overzicht