Nieuw college

Gepubliceerd: 22-9-2022

Vlák voor de zomervakantie startte in Haaksbergen het nieuwe college van burgemeester en wethouders met twee nieuwe en twee vertrouwde gezichten: Pieter van Zwanenburg, Johan Niemans, Jan Herman Scholten en burgemeester Rob Welten. Nu de meeste Haaksbergenaren weer van hun vakantieadres zijn teruggekeerd stellen wij hen graag aan u voor.

Pieter van Zwanenburg, je bent een van de nieuwe wethouders. Al gepokt en gemazeld als wethouder in de Hof van Twente. Wat heb je in je rugzak gestopt om in Haaksbergen weer uit te pakken? “Net als in de Hof van Twente ben ik in Haaksbergen verantwoordelijk voor het zogenoemde sociaal domein. Ik heb alle inspanningen leren waarderen die een gemeente verricht op gebied van werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. Nu ga ik leren hoe dat in Haaksbergen tot uitdrukking komt. Oprecht geïnteresseerd reis ik verder, om maar eens een scheepvaartterm te gebruiken. Al in mijn eerste weken als wethouder heb ik kennis gemaakt met belangrijke pijlers in de Haaksbergse samenleving. Ik heb waardevolle ontmoetingen gehad met inwoners, de zorgverleners van EerstelijnsZorg Haaksbergen, de vrijwillige voorvechters van kunst en cultuur van De Kappen, de hulpvaardige vrijwilligers van ‘t Gilde. En zo zijn er nog veel meer mensen en organisaties met wie ik heel graag kennis wil maken. Samen met hen, de kurk waar onze maatschappij op drijft, heb ik er vertrouwen in dat we op de Haaksbergse manier verder reizen.”

En Johan Niemans, de tweede nieuweling. Waar ga jij je de komende tijd vooral voor inspannen? “Er zijn twee zaken die mijn speciale aandacht hebben: solide financieel beleid en de verbinding met de samenleving. Om met dat laatste te beginnen, ik wil graag met inwoners in gesprek over de zaken waar ik in het college verantwoordelijk voor ben. Dat is onder meer economie en duurzaamheid. Iedereen raakt er steeds meer van doordrongen dat we moeten verduurzamen. Een paar jaar geleden was het thema duurzaamheid vooral een hobby. Inmiddels is het een oplossing. Naar die oplossingen ga ik graag sámen op zoek. Samen met de samenleving. Punt één van de raadsafspraken is participatie. Daar sta ik honderd procent achter. De kennismakingsronde die ik momenteel in Haaksbergen afleg is een begin. Solide financieel beleid is een voorwaarde voor een gemeente. Denk aan de verschillende crises die nu spelen. Dan wil je als gemeente de armslag hebben om waar nodig kwetsbare mensen hulp te bieden.”

Jan Herman Scholten, jij kent Haaksbergen natuurlijk als je broekzak en gaat verder als wethouder Ruimte. Als we je over vier jaar vragen naar je wapenfeiten, wat hoop je dan te zeggen? “Mijn vertrekpunt zijn de raadsafspraken die zijn gemaakt. Die gaan over waaraan de gemeenteraad de komende jaren wil werken. Die afspraken zie ik als een opdracht. Een van de prioriteiten is woningbouw voor verschillende doelgroepen. Als een projectontwikkelaar wil bouwen, dan zullen wij hem dan ook zo goed mogelijk faciliteren. De raad wil ook dat het Marktplan eindelijk van de grond komt. Daar werken we natuurlijk al een tijdje aan. Er is een bestemmingsplanwijziging nodig. Ik hoop dat dit plan de komende periode onherroepelijk wordt, zodat het ‘gat in de markt’ gevuld kan worden. Mijn derde wapenfeit moet een nieuwe Omgevingsvisie zijn. Daarmee vernieuwen we ons beleid voor de leefomgeving. Actuele thema’s als klimaatbestendigheid, energie, wonen en mobiliteit komen daarin aan de orde.”  

Tot slot Rob Welten, sinds drie jaar onze burgemeester. Jij maakt je al een tijdje sterk voor meer verbinding tussen de gemeente en onze inwoners. We zien overal in het land onrust en verdeeldheid. Wat kan de burgemeester van Haaksbergen doen om de relatie met inwoners te verbeteren? “Ik vind het belangrijk om het gevoel van saamhorigheid te versterken. Door de opeenvolging van crises en de grote verschillen in de benadering daarvan zien we dat individualisering doorgeschoten is. Met grote thema’s als de stikstofproblematiek en corona ligt tweedeling op de loer. Dat is niet zomaar om te draaien of op te lossen, maar we kunnen wel de harde kanten eraf slijpen. Dat kunnen we doen door niet als overheid alles te bepalen, maar juist overlegtafels te creëren. Samen afspraken maken voor goede omgang met elkaar en gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Een grote pluim voor de vertegenwoordigers van ondernemend Haaksbergen, de cultuursector, sportverenigingen, de boeren, die in een moeilijke periode wél met elkaar in gesprek blijven. Die goede omgang met elkaar zien we ook in de vluchtelingencrisis: Ik prijs me gelukkig dat we als samenleving voor een moeilijk probleem op Haaksbergse schaal een menselijke oplossing vinden.”

Pieter, je bent verantwoordelijk voor het Sociaal Domein. Hoe ga jij je stempel drukken op jouw portefeuille? “Het gaat niet om mij, het gaat om de inwoners en wat we samen kunnen bereiken. We moeten koesteren wat we hebben en daarop voortbouwen. Wel vanuit een houding waar ik heel gepassioneerd over ben: Oprechte interesse in wat iemand drijft, waar men trots op is en wat ons samen bindt. Dat vraag ik ook van de mensen met wie ik samenwerk: het is in het sociaal domein belangrijk om niet zomaar iets aan te nemen, maar het echt te wéten. Daarvoor heb je oprechte aandacht nodig en moet je interesse hebben in de ander. Als iemand met een hulpvraag komt, moet je op zoek naar de vraag áchter die vraag. Alleen dan kun je elkaar echt voorthelpen. En dan kun je ook creatief zijn in de hulp die je biedt. Want daar sta ik al wel een beetje om bekend: met creativiteit en gezond verstand tot de best mogelijke oplossing komen. Diezelfde principes gelden voor goede inwonersparticipatie: echt luisteren, elkaar begrijpen en vooral ook samen de schouders eronder zetten voor onze samenleving.”

Johan, jij bent de nieuwe schatkistbewaker in het gemeentehuis. De afgelopen jaren was er nauwelijks geld voor nieuwe plannen. Hoe is dat nu? Kan er ook al geïnvesteerd worden? “Tot voor kort hadden we weinig keuze. We moesten financieel herstellen. Nu groeien de bomen zéker niet tot in de hemel, maar is er meer financiële ruimte. Wel moeten er keuzes gemaakt worden. We kunnen niet alles en we kunnen niet alles tegelijk. Nieuwe ontwikkelingen spelen ook een rol bij die keuzes. Energie is heel duur geworden. Wat betekent dit dan voor de voorzieningen die we in Haaksbergen hebben? We moeten kortom nog steeds werken aan een robuuste financiële huishouding. Bovendien, alleen met geld ben je er niet. We hebben als gemeente ook voldoende goede medewerkers en tijd nodig om beleid te maken en uit te voeren. Dus ja, we kunnen weer enigszins investeren in nieuwe ontwikkelingen, maar moeten kritisch blijven op wat er kan en moet.”

Jan Herman, wat is de belangrijkste les die je de afgelopen jaren als wethouder hebt geleerd? “Het belangrijkste is om mensen tussentijds te betrekken bij ontwikkelingen en niet pas aan het eind een plan voor te leggen. Dat geldt voor de gemeenteraad, maar evengoed voor inwoners, ondernemers en organisaties. Tussentijdse gesprekken leveren veel op. Met de opbrengst van die gesprekken kan het college de plannen verbeteren. Wat ik ook zie gebeuren is dat over en weer begrip ontstaat voor elkaars rol en standpunt. Vaak wordt een plan meer gedragen als je het interactief opstelt. Hoewel dat niet elke keer mogelijk is. Je wordt het immers niet altijd eens met elkaar. Een mooi voorbeeld vind ik hoe we beleid hebben gemaakt voor 30 hectare zonnevelden. Inwoners konden daar volop over meepraten tijdens diverse bewonersavonden. Ook de Haaksbergse energiecoöperatie is nauw betrokken geweest en nu zelfs mede-eigenaar van twee velden.”

Rob, jij bent voorzitter van het college van B&W en de nieuwe gemeenteraad. Hoe zorg je dat het college en de raad goede teams worden? “Een goed team is meer dan de optelsom van de spelers. De juiste persoon moet op de juiste plek zitten. In het college zitten kundige bestuurders en het is mijn rol om daar een team van te smeden. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Dat geldt niet alleen voor het college van B&W, maar ook voor de raad en onze hele Haaksbergse gemeenschap. De gemeenteraad heeft de handschoen duidelijk opgepakt door samen raadsafspraken te maken. Die afspraken zijn het vertrekpunt voor de plannen van het college. Gezamenlijk zetten we de schouders eronder om te zorgen dat Haaksbergen de plek is waar inwoners prettig kunnen leven, ondernemers zich kunnen ontwikkelen en bezoekers kunnen genieten.”

Sinds enkele maanden heeft Haaksbergen ook een nieuwe gemeenteraad. De komende maanden laten we u via korte portretten in dit GemeenteNieuws kennismaken met de negentien raadsleden.

Meer nieuws

 • Open Bedrijvendag

  21-9-2023

  Meer dan 25 bedrijven openden hun deuren voor de Open Bedrijvendag....

 • Werkbezoek

  21-9-2023

  Dinsdagmiddag 12 september toog B&W naar bedrijventerrein Stepelo....

 • Zoutwinning

  20-9-2023

  Openbare technische briefing zoutwinning op maandag 25 september....

Nieuws overzicht