Erfgoedraad

Gepubliceerd: 15-2-2023

De Erfgoedraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over zaken die betrekking hebben op ons cultureel erfgoed. Dit beperkt zich niet tot alleen monumenten. Het gaat ook om onder meer historische boerenerven, industriële bouwwerken en waardevolle interieurs. Verder is zij betrokken bij publieksactiviteiten als Open Monumentendag en lezingen. Norbert Molenkamp, Evert Jan Krouwel, Roy Oostendorp, Ronald de Baas en Mark Ros vormen samen de nieuwe Haaksbergse Erfgoedraad. Zij stellen zich graag aan u voor.

Vijf mannen vormen samen de Erfgoedraad. Hun achtergrond ligt in de bouwwereld, huisvesting, architectuur en erfgoed. Ze brengen allemaal hun eigen kennis en ervaring mee.

Norbert Molenkamp

Geboren en getogen in Haaksbergen en studeerde bouwkunde in Eindhoven. “Ik ben werkzaam bij SOM Huisvesting waar we adviseren over huisvestingsvraagstukken. In het geval van erfgoed doen we dit met respect voor het verleden en met de blik vooruit. Bij de familie gaat het aan de keukentafel nog vaak over het Haaksbergen van vroeger. In combinatie met mijn achtergrond én mijn huidige werkzaamheden is dat een mooie basis om me in te zetten voor het Haaksbergse erfgoed. Ik help graag om dit erfgoed leefbaar te houden en haar verhalen door te geven aan toekomstige generaties.” 

Evert Jan Krouwel

Een echte Twentenaar en sociaaleconomische geschiedenis gestudeerd in Groningen. “Ik heb jarenlang met veel plezier gewerkt in het voortgezet onderwijs en ben daarnaast ook politiek actief geweest. Nu doe ik veel advieswerk, ben ik cursusleider bij de post-hbo-opleiding Transformeren en Herbestemmen op de HAN en schrijf ik bouwhistorische verkenningen voor te behouden gebouwen en gebiedsontwikkeling. Al jaren zet ik mij in om waardevolle oude gebouwen te behouden. Zelf woon ik nu in een oud gemeentehuisje op het Stift en daarvoor in een eeuwenoude Hengelose boerderij. Met de Erfgoedraad hoop ik een goede bijdrage te leveren door als commissie samen met monumenteigenaren te kijken op welke manier we bij restauratie een pand kunnen herstellen en tegelijkertijd kunnen zorgen voor een prettiger leefklimaat. Ook vind ik het belangrijk de monumentenlijst evenwichtiger te maken.  Tot slot willen we graag aantrekkelijke gastlessen geven op basisscholen. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!”

Roy Oostendorp

Bouwkundig opgeleid en in combinatie met zijn liefde voor architectuurgeschiedenis langzaamaan in de (gemeentelijke) erfgoedwereld beland. “In 2011 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht in de richting Bouwhistorie Restauratie Monumentenzorg. Op dit moment werk ik als erfgoedadviseur bij Het Gelders Genootschap, het onafhankelijke welstands- en monumentenadviesbureau voor Gelderse gemeenten. Ik wil graag een positieve bijdrage leveren aan de erfgoedzorg in de gemeente Haaksbergen om inwoners, organisaties en de gemeente samen te laten werken aan de prachtige (historische) omgevingskwaliteit. Erfgoed is geen hindermacht. Erfgoed is inspiratiekracht!”

Ronald de Baas

Geboren in de Noordoostpolder als kind van Twentse ouders en via omzwervingen in Twente beland. “Na mijn studie Bouwkunde in Eindhoven keerde ik weer terug naar het Twentse land. Sinds 2005 werk ik als zelfstandig architect en voer ik opdrachten uit in zowel utiliteit als woningbouw voor particulieren, zorg, horeca, en bedrijven. Het zwaartepunt schuift daarbij steeds verder van nieuwbouw naar verbouw, renovatie en hergebruik. Ik hoop dat we kunnen bijdragen aan het behoud van het specifieke karakter van de (gebouwde) omgeving. De binding en betrokkenheid met plek en plaats is naar mijn mening sterk afhankelijk van de herkenbaarheid. Door de historie een onderdeel te laten blijven van het heden, ontstaat er een compleet verhaal.”

Mark Ros

Een geboren en getogen Haaksbergenaar, maar tegenwoordig woonachtig in Boekelo en werkzaam als constructeur in de bouw. “Ik ben constructief afgestudeerd op afdeling Civiele Techniek van de Hogeschool Enschede. Geïnteresseerd in, met name, agrarisch erfgoed. Als lid van werkgroep erfgoed binnen de Historische Kring Haaksbergen ben ik al jaren bezig met het onderzoeken en waar mogelijk behouden van erfgoed binnen Haaksbergen. Daarnaast ben ik ook lid van de stichting Open Monumentendag Haaksbergen. Ik vind het belangrijk dat we in gesprek blijven met eigenaren van monumenten en karakteristieke objecten binnen de dorpsgrenzen, om op die manier het erfgoed onder de aandacht te houden en zo goed mogelijk door te kunnen geven aan volgende generaties. En dat we daarnaast ook proberen om duidelijk te maken wat het belang is van erfgoed voor de leefbaarheid in het dorp en buitengebied.”


Op de foto (van links naar rechts): Norbert Molenkamp, Evert Jan Krouwel, beleidsmedewerker Henrique Velthuis, Roy Oostendorp, Ronald de Baas, Mark Ros en wethouder Jan Herman Scholten.

Meer nieuws

 • Vitaliteitsbeurs succes

  4-3-2024

  Olga Commandeur bracht de bezoekers van de Vitaliteitsbeurs in beweging....

 • Omgevingsvisie

  29-2-2024

  Gemeente gaat de straat op: inwoners kunnen meedenken over hun leefomgeving....

 • Fietsenveiling maart

  27-2-2024

  Zaterdag 23 maart is er vanaf 10.00 uur weer een fietsenveiling....

Nieuws overzicht