Incidenten jeugd

Gepubliceerd: 11-5-2023

Afgelopen weekend was een groep jeugdigen betrokken bij een geweldsincident in de gemeente Haaksbergen: bij de politie wordt een filmpje van een conflictsituatie, dat wordt verspreid via sociale media en veel bekeken en besproken wordt, onderzocht. De video is dus bekend bij de politie.

De politie heeft na het zien van dit filmpje meteen actie ondernomen en is met een aantal jongeren en hun ouders in gesprek gegaan. Inmiddels lijkt het er op dat er meerdere incidenten hebben plaatsgevonden waar ook meerdere jongeren betrokken bij zijn. In overleg met justitie is besloten dat er een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld naar de toedracht van deze incidenten. 

Omdat het om minderjarige verdachten én slachtoffers gaat, is de politie zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Zoals altijd wordt er eerst zorgvuldig onderzoek gedaan naar de aanleiding en de toedracht.  

De politie blijft daarbij ook afhankelijk van verklaringen van getuigen of personen die meer kunnen vertellen over wat de beweegredenen kunnen zijn van dit agressieve (groeps)gedrag. Dit kan doorgegeven worden door te bellen met 0900 8844 of de politie een bericht in de chat te sturen. Anoniem tippen kan via 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Inzet lokaal jeugd- en jongerenwerk

Daarnaast is er in de afgelopen periode onder regie van de gemeente Haaksbergen inzet van uit het jeugd- jongerenwerk georganiseerd op de bedoelde jeugdgroep en individuele leden, die de komende tijd zo mogelijk zal worden geïntensiveerd. Het doel is om jongeren die dreigen af te glijden, te begeleiden op hun pad naar volwassenheid en daarbij ook direct en indirect verantwoordelijken in hun rol te ondersteunen en waar nodig aan te spreken. De aanpak is deels groepsgericht en waar nodig en mogelijk ook individueel. Resultaten zijn mede afhankelijk van het omringend netwerk van ouders, gezin, onderwijs en maatschappelijk veld.

Reactie burgemeester

De burgemeester van Haaksbergen, Rob Welten, laat weten dat het belangrijk is om deze twee sporen te begrijpen (strafrechtelijk onderzoek en inzet jeugd- en jongerenwerk) en waar nodig en mogelijk te steunen. Enerzijds is het van belang om de politie haar werk te zien doen en de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek af te wachten. “Wat er is gebeurd, is on-Haaksbergs en ik deel de zorg die er in delen van onze samenleving leeft. Ik vertrouw er op -  en ook de samenleving mag erop vertrouwen - dat er zorgvuldig strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt, waar zo nodig consequenties uit zullen volgen. Anderzijds nemen we ook als gemeente de incidenten uiterst serieus. We staan in goed contact met onze partners in het veld, zoals het jongerenwerk en het onderwijs.  Er is een nauwe samenwerking met de scholen, het schoolmaatschappelijk werk en waar mogelijk ouders, waarbij het gezamenlijke doel is dat jongeren zo optimaal mogelijk kunnen opgroeien en we ze voor (verdere) ontsporing kunnen behoeden. Ook ondernemers uit het centrum die ik gesproken heb, willen in goede samenwerking waar mogelijk een bijdrage leveren om de problematiek op te lossen, ook om verdere escalatie te voorkomen.”

Oproep

Burgemeester Welten: “Deze problematiek vraagt om een zorgvuldige en doelgerichte aanpak en daar wordt aan gewerkt. Heeft u als inwoner informatie, een suggestie of een bijdrage te leveren, dan is dat welkom. We nemen wat er speelt heel serieus. Inwoners vraag ik om zich  niet te laten verleiden tot vooroordelen of ondoordacht gedrag. Deel informatie waar dat van belang wordt geacht, maar draag niet bij aan escalatie van problemen. Dat is de beste route naar terugkeer van rust in ons dorp.”

Meer nieuws

 • Nieuwe maaiproef

  10-7-2024

  Helemaal niet meer maaien onder bomen heeft meerdere voordelen....

 • Gratis zomerpakket

  10-7-2024

  Stichting Kinderhulp deelt gratis kinderpakketten uit aan gezinnen met laag inkomen....

 • Drugspand langer dicht

  9-7-2024

  De verzegeling van de schuur aan de Alsteedseweg was verbroken....

Nieuws overzicht