Het Waarveld

Gepubliceerd: 28-4-2023

Twente Milieu voert de komende maanden in opdracht van de gemeente Haaksbergen werkzaamheden uit op begraafplaats Het Waarveld. Vanaf september is het daar mogelijk om natuurlijk te begraven. Ook worden er ruimtes gereserveerd voor een strooiveld in het bos, een grafheuvel voor urnen en kindergraven in de natuur. Een wandelpad verbindt straks de 6 aanwezige velden op de begraafplaats, zodat er een ronde gewandeld kan worden. Om dit allemaal mogelijk te maken vinden er de komende maanden werkzaamheden plaats.

De werkzaamheden vinden plaats op de toekomstige velden 4, 5 en 6. De bestaande velden 1, 2 en 3, met reguliere graven, blijven gewoon toegankelijk voor bezoekers. Ook kunnen bezoekers gebruik blijven maken van de bestaande voorzieningen. De natuurbegraafplaats zelf wordt aangelegd op veld 5, het veld dat in de hoek van het Buurserzand en de Waarveldweg ligt. Enkele jaren geleden is hier het het grafveld hersteld naar de oorspronkelijke begroeiing. Hier groeien al jonge heideplantjes. Er worden hier 150 natuurgraven gerealiseerd. Verder komt hier aan de rand van het bos een urnenheuvel. Deze krijgt de vorm van een prehistorische grafheuvel, zoals u die elders in Twente kunt aantreffen. De grafvelden 4 en 6 worden hersteld naar de oorspronkelijke plantengroei, waarbij de toplaag wordt ontgraven. De vrijgekomen grond wordt gebruikt voor een talud aan de kant van de Waarveldweg en een toekomstig urnenheuvel op veld 6. Tussen de velden 4 en 5 komt in het bos een nieuw strooiveld dat via vlonders te bereiken is. Op veld 6 wordt een foetus- en kindergrafveld  met totaal ruimte voor 30 graven gerealiseerd. Ook dit worden natuurgraven.

Open dag

De natuurgraven worden gemarkeerd met een veldkei. Nabestaanden hebben geen zorg over het onderhoud van de graven. Het natuurbegraven draagt bij aan de versterking van de biodiversiteit op het Waarveld. Later dit jaar houdt de gemeente Haaksbergen een open dag. Zo kan iedereen de vorderingen en plannen bekijken en vragen stellen. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de open dag precies is. Dit hangt af van de vorderingen.

Mogelijk overlast door werkzaamheden tijdens bezoek

Ondanks het feit dat Twente Milieu het werk met de grootst mogelijke zorg uitvoert, kan het zijn dat bezoekers enige overlast ervaren. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met Twente Milieu. Dat kan telefonisch via 0900-8520111 (lokaal tarief) en digitaal via twentemilieu.nl/contact.

Meer nieuws

 • Nieuwe maaiproef

  10-7-2024

  Helemaal niet meer maaien onder bomen heeft meerdere voordelen....

 • Gratis zomerpakket

  10-7-2024

  Stichting Kinderhulp deelt gratis kinderpakketten uit aan gezinnen met laag inkomen....

 • Drugspand langer dicht

  9-7-2024

  De verzegeling van de schuur aan de Alsteedseweg was verbroken....

Nieuws overzicht