Ter inzage of inzien of verzoek om informatie?

In onze wekelijkse publicatie in de rubriek Gemeentenieuws wordt op meerdere plaatsen gesproken over inzien en ter inzage van vergunningen of aanvragen. Daarnaast kunt u als burger ook over meerdere onderwerpen om informatie vragen.

Het blijkt dat er af en toe onduidelijkheden zijn over de inhoud van beide begrippen of het gebruik van de beschikbare formulieren. Hieronder zetten we de verschillen op een rij. Hierbij richten we ons met name op de dossiers en andere stukken welke gerelateerd zijn aan het team Vergunningen.

Ter inzage

In dit geval liggen er geen stukken bij de receptie. Stukken waarvan is aangegeven dat ze ingezien kunnen worden kunnen alleen op afspraak worden ingezien. De publicatietekst is hierop recentelijk aangepast waarbij ook het rechtstreeks nummer van de administratie van het team Vergunningen is genoemd. U kunt dan een afspraak maken met de heer Westendorp of mevrouw Oosterbroek. Reden voor het maken van een afspraak is dat de stukken niet altijd per direct beschikbaar zijn of misschien zelfs alleen maar digitaal beschikbaar zijn. 

Hier zijn geen kosten aan verbonden en er hoeft geen formulier te worden ingevuld.

Inzien

In een aantal gevallen zal het college vóór dat er een definitief besluit wordt genomen een ieder in de gelegenheid stellen kennis te nemen van een conceptbesluit dat fysiek bij de balie werd gelegd. Het blijkt dat er sporadisch gebruik wordt gemaakt van deze gelegenheid waardoor de stukken ongebruikt bij het oud papier belanden. Daarnaast wordt er grotendeels digitaal gewerkt waardoor er in de regel geen fysieke stukken meer beschikbaar zijn. Daarom liggen deze stukken niet meer bij de balie. Ook in dit geval kunt u contact opnemen met de administratie van het team Vergunningen. Zij kunnen u de stukken digitaal toesturen waardoor u niet meer naar het gemeentethuis hoeft te komen.

Indien gewenst kan er een papieren versie ter beschikking worden gesteld of kan er inhoudelijke ondersteuning worden geboden door het team Vergunningen. Uiteraard kan hierover ook een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan is een afspraak met de behandelend ambtenaar noodzakelijk. Er moet immers genoteerd worden wat uw zienswijze is.

Hier zijn geen kosten aan verbonden en er hoeft geen formulier te worden ingevuld.

Verzoek om informatie

Het is niet mogelijk om aan de receptie zonder afspraak informatie uit het gemeentearchief te krijgen over ‘oude’ bouw- of milieudossiers of bestemmingsplanvoorschriften. Reden hiervoor is dat deze stukken uit het archief gehaald moeten worden. Klik hier voor het formulier 'Bouw- of milieudossiers' en 'bestemmingsplaninformatie'. De ingevulde formulieren worden in behandeling genomen en de informatie wordt zo spoedig mogelijk geleverd op de wijze zoals door u is aangegeven op het betreffende formulier.

Aan het verstrekken van de bouw- en milieudossierinformatie zijn op grond van de Legesverordening 2022 kosten verbonden.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl