Verklaring omtrent gedrag

Als u aan een nieuwe baan begint, kan uw nieuwe werkgever vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Zo’n VOG heet in de volksmond ook wel ‘bewijs van goed gedrag’. Het is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor uw nieuwe baan. Een VOG is verplicht voor bijvoorbeeld onderwijzers en taxichauffeurs. Ook als u gaat werken met vertrouwelijke gegevens of geld kan uw nieuwe werkgever om een VOG vragen.

Aanvragen

De aanvraag voor uw VOG kunt u op verschillende manieren doen.  Soms kunt u rechtstreeks bij Justis uw VOG aanvragen. In dat geval zet uw werkgever de aanvraag digitaal voor u klaar. De andere manier is de “papieren” aanvraag. Hiervoor vullen u en uw werkgever een aanvraagformulier in. Dit kunt u op twee manieren bij ons indienen:

Relevant strafbaar gedrag

U krijgt de VOG als uit het VOG-onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan. Heeft u wel een strafblad, dan wordt beoordeeld of uw strafbare gedrag uit het verleden relevant is ten opzichte van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Ook voor bedrijven

Naast particulieren (natuurlijke personen) kunnen ook bedrijven (rechtspersonen) een VOG aanvragen. Met deze verklaring kunnen rechtspersonen hun integriteit tonen aan overheden, partners en bedrijven.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligers die met minderjarigen werken kunnen aanspraak maken op een gratis VOG. Dit geldt ook voor vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Daarvoor moet de VOG wel digitaal worden aangevraagd bij Justis via deze link: http://www.gratisvog.nl/ 

Klik hier voor de voorwaarden: https://www.gratisvog.nl/voorwaarden

Alleen digitaal aangevraagde VOG's zijn gratis. Het aanvragen van een gratis VOG verloopt volgens een vast stappenplan. Klik hier voor het stappenplan: https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/index/index.aspx

Iemand machtigen

Wilt u iemand machtigen om namens u de VOG bij ons aan de balie aan te vragen? Dat is mogelijk. Diegene neemt dan het volledig ingevulde Machtigingsformulier Verklaring Omtrent het Gedrag (pdf | 220 kB), het aanvraagformulier voor de verklaring omtrent het gedrag en een kopie van uw legitimatiebewijs mee. De persoon die namens u de aanvraag doet, neemt ook zijn of haar eigen legitimatiebewijs mee om zich te kunnen legitimeren bij de aanvraag.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een VOG:

  • via de gemeente : € 41,35
  • rechtstreeks bij de Dienst Justis: € 33,85
  • gratis, voor bepaalde groepen vrijwilligers, als de aanvraag digitaal is ingediend bij de Dienst Justis

Prijspeil: 1 januari 2024

NB: Wij verzorgen de levering van het aangevraagde product op basis van uw gegevens. Mocht achteraf blijken dat u het product niet nodig heeft, of dat wij het niet kunnen leveren dan kunnen wij de door u betaalde leges helaas niet terugbetalen. Neemt u daarom bij twijfel altijd contact op met de gemeente.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl