Notitie Inbreidingslocaties 2025

De concept Notitie Inbreidingslocaties 2025 geeft een beschrijving van locaties voor potentiële herontwikkelingen in de periode tot 2025. Inbreiding is het bouwen binnen bestaand bebouwd gebied. Dit kunnen braakliggende terreinen zijn, maar het kan ook betrekking hebben op herbouw na sloop van bestaande bebouwing.
Het inwonertal van Haaksbergen blijft naar verwachting redelijk stabiel in de komende jaren. Toch is er behoefte aan nieuwe woningen, omdat het gemiddeld aantal bewoners per woning verder daalt. De notitie kan een bijdrage leveren aan het realiseren van het juiste type woningen op de juiste locaties in de komende jaren.
Niet alle potentiële locaties zijn benoemd. Dat is ook niet mogelijk, omdat zich in de loop van de komende jaren nieuwe locaties kunnen aandienen die momenteel nog prima functioneren in de huidige bestemming. De notitie kan bij zulke locaties echter ook prima dienen als eerste toets voor mogelijke herontwikkelingen.

De raad heeft de Notitie Inbreidingslocaties 2025 vastgesteld op 1 november 2017.

Heeft u vragen over de notitie? Neemt u dan contact op met Sureyya Aksoy-Kellekule, via (053) 573 45 67.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl