Vacature: Leden Erfgoedcommissie

De Erfgoedcommissie kan op verzoek (gevraagd) of op eigen initiatief (ongevraagd) adviezen uitbrengen aan het college van B&W over het erfgoedbeleid. Daarnaast zal in het kader van de nieuwe Omgevingswet de Erfgoedcommissie een rol krijgen in het voortraject (door middel van participatie) over bouwaanvragen van objecten en gebouwen met een monumentale status welke een buitenplanse omgevingsvergunning behoeven. De gemeente Haaksbergen kent 59 rijksmonumenten en 44 gemeentelijke monumenten. Het is dankbaar werk en levert een bijdrage aan de leefbaarheid en fysieke waarde van de gemeente Haaksbergen. De leden van de Erfgoedcommissie nemen allen deel zonder last of ruggespraak.

Er zijn vacatures ontstaan, waarvoor de onderstaande profieleisen van belang zijn:

Wie ben jij? 

  • Je bent bekend op het terrein van de architectuur, monumentenzorg, landschapsarchitectuur, ruimtelijke ordening, het streekeigen karakter van gebieden en heeft daarnaast aantoonbare ervaring op het gebied van de bouwhistorie, architectuurgeschiedenis en monumentenzorg;
  • Je bent in staat verbouwings- en restauratieplannen voor monumenten te analyseren en te beoordelen op bouwhistorische aspecten en/of aspecten van monumentenzorg;
  • Je hebt kennis van de structuur en functioneren van het openbaar bestuur en is vertrouwd met ambtelijke beleidsvoorbereiding en politieke besluitvorming;
  • Je bent bereid om bij gelegenheid op locatie een bouwproject te bezoeken;
  • Je beschikt over voldoende communicatieve eigenschappen en is in staat om in teamverband te werken;
  • Je bent bereid actief mee te werken aan de jaarlijkse Open Monumentendag en andere activiteiten ter promotie van de monumentenzorg;
  • Je bent bereid om mee te werken aan het schrijven van jaarverslagen en nog te schrijven producten van de Erfgoedcommissie.

Wat bieden we?

De benoeming geldt voor een termijn van vier jaar en kan met maximaal vier jaar worden verlengd. De vergoeding voor leden van de Erfgoedcommissie bedraagt € 80,- per lid per vergadering en tevens kan gebruik gemaakt worden van een reiskostenvergoeding. 

Over ons

Bij de gemeente Haaksbergen werken ongeveer 140 medewerkers. Samen met inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers werken we aan een samenleving die past bij onze gemeente. Dat doen we met een Toekomstvisie als vergezicht en aan de hand van een Verbeterprogramma. We hebben de komende jaren drie belangrijke prioriteiten. We willen de organisatie versterken, de financiën op orde krijgen en de relatie met de gemeenschap verbeteren. Dat is hard werken. Elke dag weer. De samenleving vraagt veel van ons. Inwoners willen meer dan ooit meepraten. Dat gesprek willen wij graag aangaan, omdat de beste plannen samen met inwoners tot stand komen. Help jij meebouwen aan onze relatie met onze gemeenschap?

Enthousiast geworden?

Woont u in of in de omgeving van Haaksbergen? En wilt u actief worden in de Erfgoedcommissie? Dan komen wij graag in contact met u. Mocht u nader informatie willen of hebt u naar aanleiding van deze advertentie vragen, dan kunt u zich richten tot Henrique Velthuis, telefonisch bereikbaar onder het telefoonnummer (053) 573 45 67. Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk maandag 17 oktober jouw sollicitatie naar PenO-Helpdesk@haaksbergen.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 43.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl