Centrum Noordoost

Het kernwinkelgebied is onderdeel van deze wijk met bijna 4200 inwoners, waarbij de centrumlus aan de west- en zuidkant de begrenzing vormt. Het centrum met haar winkels en vele voorzieningen heeft uiteraard een eigen karakteristiek.

Wijkraad:

Secretariaat wijkraad
P/a: Huurnerhof 27,
7481 EK Haaksbergen

E-mail: wijkraadcentrumnoordoost@gmail.com 

Wijkcoördinator: Harm Rexwinkel
(h.rexwinkel@haaksbergen.nl, (053) 573 45 67)


Beheer & Onderhoud:

Voor klachten of vragen over wegen, groen, straatverlichting, speelplekken, riolering, enzovoort zie: Een melding doorgeven

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl