Centrum Noordoost

Het kernwinkelgebied is onderdeel van deze wijk met bijna 4200 inwoners, waarbij de centrumlus aan de west- en zuidkant de begrenzing vormt. Het centrum met haar winkels en vele voorzieningen heeft uiteraard een eigen karakteristiek.

Belangrijke voorzieningen vormen het busstation, het marktplein (met de wekelijkse warenmarkt), het complex De Bouwmeester met Het Assink Lyceum, bibliotheek, theater De Kappen, sporthal, het sociaal cultureel centrum Iemenschoer, de MBS en het bestuurscentrum.

Ook de woonbuurt ten noorden van het centrum - tot aan de Wiedenbroeksingel - behoort tot de wijk. Het is een dichtbebouwde buurt waar het park Blanckenborgh voor een open groene ruimte zorgt. De molen Korenbloem staat in deze woonomgeving. In het oostelijk deel is nabij de rondweg is het het woonzorgcentrum het Saalmerink te vinden. De rondweg begrenst de wijk, met één uitzondering: het recent ontstane nieuwbouwwijkje op de plek van een voormalige fabriek rekenen we ook nog tot deze wijk.


Wijkraad:

Secretariaat wijkraad
P/a: Mr. Eenhuisstraat 29
7481 LM Haaksbergen

Wijkcoördinator: Harm Rexwinkel
(hh.rexwinkel@haaksbergen.nl, (053) 573 45 67)


Beheer & Onderhoud:

Voor klachten of vragen over wegen, groen, straatverlichting, speelplekken, riolering, enzovoort zie: Formulier melding schade/onderhoud

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl