Centrum Zuidwest

De eerste uitbreidingsplannen van de gemeente werden aan de zuidkant van het dorp gerealiseerd, nog voor de rondweg (N18) in 1955 een feit werd. De bebouwing aan Margrietstraat, Marijkestraat en Op den Akker dateren uit die tijd.

Wijkraad:

Secretariaat wijkraad
P/a: Eibergsestraat 93
7481 HH Haaksbergen

Website: www.wijkraad-czw.nl 

Wijkcoördinator: Harm Rexwinkel
(h.rexwinkel@haaksbergen.nl, (053) 573 45 67)


Beheer & Onderhoud:

Voor klachten of vragen over wegen, groen, straatverlichting, speelplekken, riolering, enzovoort zie: Formulier melding schade/onderhoud

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl