Centrum Zuidwest

De eerste uitbreidingsplannen van de gemeente werden aan de zuidkant van het dorp gerealiseerd, nog voor de rondweg (N18) in 1955 een feit werd. De bebouwing aan Margrietstraat, Marijkestraat en Op den Akker dateren uit die tijd.

De wijk heeft een gevarieerde opbouw door de verschillende types woningen. Voorzieningen die niet in de wijk liggen zijn snel bereikbaar zoals winkelvoorzieningen in het centrum en het park Scholtenhagen.

Maar ook het gebied westelijk hiervan en ten oosten van de centrumlus (de Lansinkstraat) hoort nog bij deze wijk. De grens vormt hier de voormalige spoorlijn nu nog in het terrein terug te vinden als fietsverbinding van het centrum naar het industrieterrein en de nieuwbouwwijk 't Wolferink.

Eibergsestraat

De Eibergsestraat en de Molenstraat zijn van oudsher twee invalswegen. Met name de Eibergsestraat - met een behoorlijke winkelconcentratie - heeft nog steeds een belangrijke verkeersfunctie.


Wijkraad:

Secretariaat wijkraad
P/a: Eibergsestraat 93
7481 HH Haaksbergen

Website: www.wijkraad-czw.nl

Wijkcoördinator: Harm Rexwinkel
(hh.rexwinkel@haaksbergen.nl, (053) 573 45 67)


Beheer & Onderhoud:

Voor klachten of vragen over wegen, groen, straatverlichting, speelplekken, riolering, enzovoort zie: Formulier melding schade/onderhoud

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl