De Pas

De wijk De Pas is met z'n 1400 inwoners en 600 woningen vooral een woonwijk, al behoort het wat verouderde bedrijventerrein langs het spoor officieel ook bij deze wijk. De woonbuurt De Pas is een typisch product van de jaren zestig: kent bijvoorbeeld geen woonerven maar rechte straten met trottoirs. Rijtjesbouw, twee onder één kapwoningen en ouderenwoningen met plat dak ademen de geest van die tijd. Alleen recent ingevulde terreintjes zoals de Cornelis Jolstraat en de J. van Wassenaerstraat hebben een wat ander karakter.

Wijkraad:

Secretariaat wijkraad
P/a: Goorsestraat 4
7482 CJ Haaksbergen

Wijkcoördinator: Harm Rexwinkel
(h.rexwinkel@haaksbergen.nl, (053) 573 45 67)


Beheer & Onderhoud:

Voor klachten of vragen over wegen, groen, straatverlichting, speelplekken, riolering, enzovoort zie: Een melding doorgeven

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl