Hassinkbrink

De Hassinkbrink is de jongste woonwijk van Haaksbergen. De wijk is ruim en gevarieerd in opzet en royaal in het groen. Gebieden in de wijk hebben een eigen sfeer en identiteit. De wijk heeft ruim 3000 inwoners.

De bevolking kenmerkt zich door een jonge leeftijdsopbouw, een groot percentage kinderen en een hoog gemiddeld opleidings- en inkomensniveau. De wijk bestaat voor het overgrote deel uit koopwoningen.

In de wijk is basisschool Los Hoes gevestigd. In hetzelfde gebouw zijn ook een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang onder gebracht. Ook staat de wijk bekend om haar kunst. In Hassinkbrink staan drie kunstwerken van Tine van de Weyer. De kunstwerken genaamd Balancé, Contrasigne zijn in November 2005 geplaatst en Oekaze aan het eind van 2006 . De drie beelden zijn zowel zelfstandig als verbonden met elkaar in hun motief en vormen samen ‘cirkels in de tijd’


Wijkraad:

Secretariaat wijkraad Hassinkbrink
p/a Postbus 200
7480 AE Haaksbergen
secretariaat@hassinkbrink.nl

Wijkcoördinator: Harm Rexwinkel
(hh.rexwinkel@haaksbergen.nl, (053) 573 45 67


Beheer & Onderhoud:

Voor klachten of vragen over wegen, groen, straatverlichting, speelplekken, riolering, enzovoort zie: Formulier melding schade/onderhoud

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl