Afvalbeleidsplan

De gemeente Haaksbergen onderschrijft de landelijke doelstelling voor de inzameling van huishoudelijk afval.

  • 100 kg restafval per inwoner per jaar met ingang van 2020.
  • 50 kg restafval per inwoner per jaar in 2030.

Deze landelijke doelstelling voor de inzameling van huishoudelijk afval is door de gemeente Haaksbergen in samenwerking met de andere Twentse gemeenten onderschreven. Om deze doelstellingen te bereiken is het afvalbeleidsplan opgesteld. Met inbreng van de raad en de inwoners van Haaksbergen, om te komen tot een betere afvalscheiding, wordt PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankkarton) inzameling aan huis ingevoerd.

Maatregelen om de gescheiden inzameling van bijvoorbeeld glas, textiel en oud papier te stimuleren worden in een later stadium onderzocht. Voorlopig geven deze afvalstromen en de inzameling daarvan geen aanleiding om te worden gewijzigd.

Daarnaast wordt meer gecommuniceerd om een betere afvalscheiding te stimuleren. Check ook http://afvalloostwente.nl/.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl