Carbidschieten op oudejaarsdag?

Wie wil carbidschieten op oudejaarsdag moet een melding indienen bij de gemeente.

Deze melding moet uiterlijk drie dagen voor 31 december binnen zijn en kan worden ingediend via het meldingsformulier carbidschieten. Dit formulier kunt u printen, invullen en terugsturen.

Bij het formulier hebben wij de volgende bijlagen nodig:

 • Plattegrond van de locatie waar u wilt schieten

Opsturen

Stuur dit formulier met bijlagen naar gemeente@haaksbergen.nl, per post naar postbus 102, 7480 AC Haaksbergen of doe het in de brievenbus bij het gemeentehuis. De melding moet uiterlijk 28 december bij de gemeente binnen zijn.

De regels

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Haaksbergen hebben we regels opgesteld waar u aan moet voldoen om veilig carbid te schieten. Carbidschieten in de open lucht is verboden behalve op 31 december als u dit heeft gemeld bij de gemeente.

Daarnaast mag u alleen carbid schieten als:

 1. De inhoud van de bus maximaal 50 liter is.
 2. U geen handelingen verricht of nalaat waarvan u weet of redelijkerwijs denkt dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving.
 3. De plaats op het terrein van waaraf wordt geschoten ligt;
 • op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing;
 • op een afstand van ten minste 150 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg;
 • op een afstand van ten minste 150 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
 • op een afstand van ten minste 300 meter van een natuurgebied.
 1. U niet schiet in de richting van de dichtstbijzijnde woonbebouwing.
 2. Het vrij schootsveld ten minste 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen.
 3. Er geen busdeksels of andere gevaar zettende voorwerpen worden weggeschoten.
 4. Het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen zodanig is dat daardoor geen schade aan mens, dier of goed kan worden veroorzaakt.
 5. De bussen zodanig stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze zijn verankerd, dat terugslag wordt voorkomen.
 6. De locatie van waaraf wordt geschoten is afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal.
 7. U ten minste 16 jaar oud bent en niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen.
 8. Er altijd toezicht is wordt gehouden door ten minste één persoon van ten minste 18 jaar oud die niet verkeert onder invloed van alcohol of andere psychotrope stoffen.

Wat is carbid?

Vrijwel iedereen kent carbid van het carbidschieten op Oudejaarsdag. Door carbid in contact te brengen met water ontstaat er een chemische reactie waarbij acetyleengas vrijkomt. Dit gas is zeer explosief en zorgt bij het schieten voor de harde knallen. Wil je meer weten over Carbid? Kijk dan het filmpje:

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl