Carbidschieten op oudejaarsdag?

Wie wil carbidschieten op oudejaarsdag moet vóór dinsdag 29 december een melding indienen bij de gemeente.

Dat kan via het meldingenformulier. Dit formulier kunt u printen, invullen en terugsturen.

Bij het formulier hebben wij de volgende bijlagen nodig:

 • Plattegrond van de locatie waar u wilt schieten
 • Schriftelijke toestemming van de eigenaar van de grond (als u dit niet zelf bent)

Opsturen

Stuur dit formulier met bijlagen naar gemeente@haaksbergen.nl, per post naar postbus 102, 7480 AC Haaksbergen of doe het in de brievenbus bij het gemeentehuis. De melding moet voor dinsdag 29 december bij de gemeente binnen zijn.

Coronaregels

Tijdens het carbidschieten moeten we ons uiteraard houden aan de geldende coronaregels. De Rijksoverheid heeft de regels met ingang van maandag 14 december nog eens aangescherpt. Behalve de inmiddels bekende maatregelen (anderhalve meter afstand, blijf thuis als u zich niet lekker voelt, hoest en nies in uw elleboog en was uw handen vaak) mag u met maximaal twee mensen carbidschieten. Daarnaast zijn er nog speciale regels waaraan u zich moet houden als u carbid gaat schieten. Die vindt u hieronder.

De APV

De regels voor het schieten met carbid zijn lokaal geregeld in de zogeheten APV, de Algemene plaatselijke verordening, die op 16 december door de gemeenteraad van Haaksbergen is vastgesteld. Het gaat om onderstaande regels:

 • Carbidschieten is verboden, behalve op 31 december 2020 tussen 10.00 uur en 16.00 uur, mits u dit heeft gemeld bij de gemeente.

Er gelden ook een aantal andere voorschriften. U mag alleen carbidschieten:

 • Buiten de bebouwde kom en buiten een natuurgebied
 • Met maximaal zes melkbussen met een individuele inhoud van maximaal 30 liter. De bussen moeten stevig in de bodem, in een frame of op andere wijze zijn verankerd, zodat terugslag wordt voorkomen.
 • Als u zelf eigenaar bent van de grond of schriftelijk kunt laten zien dat u toestemming heeft van de eigenaar van de grond.
 • Als u niet schiet in de richting van de dichtstbijzijnde woonbebouwing.
 • Als u geen busdeksels of andere gevaarlijke voorwerpen wegschiet.
 • Als u gebruikmaakt van (voet)ballen of andere afsluitingen die geen schade aan mens, dier of goederen veroorzaken.
 • Als u het terrein heeft afgezet met linten of ander vergelijkbaar materiaal, zoals een zichtbare aanwezige omheining.
 • Als u ten minste zestien jaar oud bent.
 • Als u niet onder invloed bent van alcohol, middelen of medicijnen die uw denk- of reactievermogen kunnen beïnvloeden.
 • Als u zorgt voor toezicht door een persoon van ten minste achttien jaar oud, die niet onder invloed verkeert van alcohol of, andere middelen of medicijnen die uw denk- of reactievermogen beïnvloeden.
 • Als u zorgt voor correcte afstand vanaf de plek waar de melkbussen staan (dus waar geschoten wordt) tot andere objecten. De volgende afstanden moet u aanhouden:
  • 75 meter van woonbebouwing
  • 150 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg (zorginstelling met 24 uurs zorg)
  • 150 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren
  • 500 meter van de rand van een natuurgebied
  • Binnen de 75 meter van het schootsveld mogen geen verharde openbare wegen of paden liggen

Deze regels zijn vastgelegd in artikel 2:73a t/m 2:73c van de APV.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl