Duurzaamheid

Met groen bedenkt huisHaaksbergen wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we alle energie die we gebruiken in onze gemeente, duurzaam opwekken. Dat doen we in Haaksbergen met zonneparken, zonnepanelen op grote daken en windturbines. In 2050 zijn al onze woningen en gebouwen aardgasvrij. We maken geen gebruik meer van fossiele, vervuilende brandstoffen en zullen overgaan naar duurzame warmte. Ook ons vervoer zal duurzamer, schoner en minder moeten worden: meer elektrische auto’s en laadpalen en vaker fietsen en vervoer delen.

Verduurzaming begint bij energiebesparing: want energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Om goed om te gaan met de veranderingen van ons klimaat, gaan we ook aan de slag met wateroverlast en hitte. We zullen onze leefomgeving hierop aan moeten passen. Dat noemen we klimaatadaptatie. Het zijn grote veranderingen en een enorme opgave, waar we met ons allen, inwoners en bedrijven hard mee aan de slag moeten. We moeten nu dus al de eerste stap zetten. Dat doen we samen!

Energiebesparing

Een belangrijk begin om onze energie te verduurzamen is de vraag naar energie en warmte omlaag te brengen.

Aardgasvrij

We gaan over van fossiele brandstof naar duurzame warmte. Dat is een heel klus, daarom worden de eerste wijken in 2050 al aardgasloos.

Duurzaam opwekken

Haaksbergen wil in 2050 energieneutraal zijn door het duurzaam opwekken van elektriciteit met bronnen als zon en wind.

Duurzaam vervoer

We zullen ons in de toekomst anders moeten verplaatsen: op een meer duurzame manier.

Klimaatadaptatie

Extreme hitte, lange droge periodes en flinke regenbuien komen steeds vaker voor.

Energiestrategie Twente

Haaksbergen werkt samen om te komen tot een Energiestrategie Twente (RES Twente)

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl

Archiefweb

Het kan zijn dat bepaalde informatie niet meer op onze website staat. Kijk in dat geval even in ons archief op Archiefweb (archief sinds 4 april 2016).