Spreekrecht

Zowel tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad als tijdens die van de raadscommissies kunnen inwoners en andere belangstellenden gebruik maken van het spreekrecht. Vooral tijdens een commissievergadering kan het belangrijk zijn om de aanwezige leden toe te spreken. Op dat moment hebben de raadsleden doorgaans binnen hun fractie nog geen definitief standpunt over de te bespreken voorstellen ingenomen.

Tijdens de raadsvergaderingen is het spreekrecht beperkt tot onderwerpen die nìet op de agenda staan.

Als iemand gebruik wil maken van de spreekrechtmogelijkheid moet hij of zij dit van te voren melden bij de griffier van de gemeenteraad. Bij een commissievergadering kan dat tot een kwartier voor aanvang; bij een raadsvergadering vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering. Dat kan telefonisch, tel. (053) 573 45 67, of per e-mail: r.meinen@haaksbergen.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl