Aangifte overlijden

De uitvaartondernemer geeft online het overlijden door:

Aangifte door familie of vriend van de overledene

Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. Dit doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. De aangifte is kosteloos. Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van een overlijden en handelt alles verder namens u af. U mag uiteraard als nabestaande of noaber ook zelf aangifte doen. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Haaksbergen via (053) 573 45 67.

Termijn aangifte

Er is geen vastgestelde aangiftetermijn. Maar in verband met de termijn waarbinnen de begraving of crematie dient te geschieden, moet u doorgaans binnen vijf dagen na de dag van overlijden aangifte (laten) doen. Dit omdat bij de aangifte van overlijden  tevens het verlof tot begraven of crematie wordt afgegeven.

Registreren overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP)

Nadat de overlijdensakte is opgemaakt worden de gegevens van het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP) verwerkt. Diverse (semi)overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, zorgverzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Waterschap worden door deze verwerking automatisch in kennis gesteld van het overlijden.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs
  • een verklaring van overlijden afgegeven door een daartoe bevoegd geneeskundige
  • een door de geneeskundige verstrekte gesloten enveloppe met de doodsoorzaakverklaring
  • indien aanwezig het trouwboekje van de overledene voor bijwerking van de overlijdensgegevens in het boekje.

Kosten

De aangifteprocedure op zich is kosteloos.
De kosten voor een afschrift van de overlijdensakte bedragen € 16,60

Prijspeil: 1 januari 2024

Informatie voor nabestaanden

Nabestaanden die zaken willen regelen voor een overledene kunnen op de website van de Rijksoverheid terecht voor een persoonlijk overzicht. Daarin staat wat er geregeld moet worden en waar dit kan. Voor hulp hierbij is de Informatie Rijksoverheid telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 1400.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl