Jeugdsportfonds

Haaksbergse gezinnen kunnen gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Kinderen kunnen soms om financiële redenen geen lid worden van een sportvereniging. Iedereen moet kunnen sporten, vindt de gemeente Haaksbergen. Het huishoudboekje mag geen obstakel zijn.

Sporten voor iedereen

Door het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen kinderen en jongeren in de leeftijd van zes tot achttien jaar van weinig draagkrachtige gezinnen net als hun vriendjes lekker sporten. Want het fonds betaalt de contributie aan de sportvereniging én eventuele sportbenodigdheden, tot een maximum van 225 euro per kind per sportseizoen. Er is budget om bijna zeventig kinderen te helpen.

In de gemeente Haaksbergen wordt ook cultuur vergoed. De maximale bijdrage voor cultuur is 425 euro per cultuurseizoen. Een kind moet kiezen of het een sport of cultuur gaat beoefenen. Gezinnen die in aanmerking komen hebben een gezinsinkomen van maximaal 115% van het wettelijk sociaal minimum.

“De juiste bagage”

“Het mag niet zo zijn dat een kind langs de kant staat omdat er thuis geen financiële mogelijkheden zijn”, zegt Arent Beugelink, voorzitter van Jeugdfonds Sport en Cultuur Overijssel. "Dat jonge mensen het gevoel krijgen er niet bij te horen is verschrikkelijk. Voor ons is het een belangrijke opdracht om alle kinderen te laten sporten. Zo krijgen ze aan het begin van hun leven de juiste bagage mee. En daarmee leg je een stevig fundament voor een goed functionerende samenleving.”

Aanvraag indienen

Het indienen van aanvragen kan via door het Jeugdfonds Sport en Cultuur erkende tussenpersonen. Dit zijn professionals die betrokken zijn bij scholing, opvoeding en begeleiding van gezinnen en kinderen. Bijvoorbeeld jeugdhulpverleners, leerkrachten of de gemeentelijke afdeling sociale zaken. Deze tussenpersonen worden op korte termijn nader geïnformeerd. Een ouder of een sportvereniging kan zelf geen aanvraag indienen. Zodra het Jeugdsportfonds een aanvraag heeft ontvangen, wordt deze beoordeeld. Het Jeugdsportfonds zorgt er vervolgens voor dat de contributie en onkosten worden voldaan.

Informatie

Het Haaksbergse Jeugdsportfonds wordt mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de gemeente Haaksbergen, Rabobank Enschede-Haaksbergen, de Rabobank Foundation Nederland en zorgverzekeraar Menzis. Mensen die vragen hebben over het Jeugdsportfonds kunnen contact opnemen met Linda Meijer, consulent van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dat kan via telefoonnummer (038) 457 77 82 of via linda.overijssel@jeugdfondssportencultuur.nl

Logo Jeugdsportfonds

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl