Bestemmingsplan 'Haaksbergen-Dorp uitbreidingslocatie Veldmaat, partiële herziening ‘t Molenbelt'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘‘Haaksbergen-Dorp uitbreidingslocatie Veldmaat, partiële herziening ‘t Molenbelt’’ met ingang van 25 augustus 2016  onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen het Poetengraadshof en de Oude Boekeloseweg in Haaksbergen. Het plan omvat de bouw van maximaal 11 grondgebonden woningen.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1137-0002
       
Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

 

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl