Wijzigingsplan ‘Kop Parallelweg fase 2’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het wijzigingsplan ‘Kop Parallelweg fase 2’ met ingang van 28 juli 2017 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit wijzigingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het wijzigingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Het plangebied ligt achter het terrein van de museum buurtspoorweg tussen de M.A. de Ruyterstraat, Goorsestraat, Parallelweg en het bedrijf Odink Koenderink en betreft de realisatie van woningbouw (maximaal 30 woningen) voor fase 2 op het terrein achter de nieuwe brandweergarage. Het vastgestelde wijzigingsplan heeft als doelstelling de gewenste situatie juridisch vast te leggen.

Het identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0158.WP1004-0002.


Het onherroepelijke wijzigingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl