Bestemmingsplan 'Haaksbergen Dorp, partiële herziening Veldmaterstraat 182'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Veldmaterstraat 182’ met ingang van 31 januari 2020 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Veldmaterstraat 182 in Haaksbergen. Het plan omvat de sloop van de aanwezige bebouwing binnen het plangebied en de transformatie naar een woonlocatie voor twee grondgebonden woningen en 10 woonappartementen.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1176-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl