Bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Brink 1’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Brink 1’ met ingang van 31 januari 2020 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied perceel Brink 1 in Haaksbergen. Het plan bestaat uit het verbouwen en uitbreiden van het voormalig politiebureau. Er komen in totaal vijf woonappartementen in het gebouw.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1174-0002

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl