Bestemmingsplan ‘Haaksbergen - Dorp, partiële herziening Veldkampstraat 9 – 13’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Haaksbergen – Dorp, partiële herziening Veldkampstraat 9 – 13’ met ingang van 20 maart 2015  onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om vier vrijstaande woningen te realiseren op de voormalige schoollocatie Nortwick MAVO. Binnen het  bestemmingsplan wordt via een afwijkingsmogelijkheid mogelijk gemaakt om maximaal vijf woningen te realiseren waarvan 1 twee onder 1 kap woning en drie vrijstaande woningen.
       
Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

 

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl