Bestemmingsplan ‘Haaksbergen-Dorp, deelplan Buurserstraat, partiële herziening Smitterijhof’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Haaksbergen-Dorp, deelplan Buurserstraat, partiële herziening’ met ingang van 8 mei 2014 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat is gelegen ten oosten van de rondweg N18 en ten noorden van de Buurserstraat. Het voorziet in de bouwmogelijkheid van maximaal 6 grondgebonden woningen. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1104-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl