Bestemmingsplan Haaksbergen-Dorp, deelplan de Els, partiële herziening Veldmaterstraat 23

De gemeenteraad heeft bij besluit van 7 juli 2010 het bestemmingsplan ‘Haaksbergen-Dorp, deelplan De Els, partiële herziening Veldmaterstraat 23” vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen tussen de Meidoorn en de Veldmaterstraat en het omvat de realisatie van een drietal woningen ter plaatse van de Veldmaterstraat 23.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 22 juli 2010 tot en met 1 september 2010 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage (zie bekendmaking).

Tevens zijn deze stukken en de bijbehorende onderzoeken beschikbaar gesteld op ruimtelijke plannen.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl