Bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Albert Cuyplaan ongenummerd’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Albert Cuyplaan ongenummerd’ met ingang van 28 februari 2020 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Haaksbergen, sectie K, nummer 4306 en een gedeelte van het perceel met nummer 6503, gelegen aan de Albert Cuyplaan in Haaksbergen. Het plan omvat de realisatie van een vrijstaande woning op deze percelen.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1177-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl