Bestemmingsplan 'Haaksbergen Dorp, partiële herziening Eibergsestraat 92-94'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Eibergsestraat 92-94’ met ingang van 7 augustus 2020 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan omvat het uitbreiden van het bestaande pand aan de Eibergsestraat 92 en het transformeren van het voormalige café tot 6 woonappartementen, waarvan 4 op de begane grond en 2 op de verdieping. Ten behoeve van de appartementen worden er aan de voorzijde van het perceel Eibergsestraat 94 twee parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarnaast wordt er aan de achterzijde, in aansluiting van het bijgebouw bij de woning, bergingsruimte gerealiseerd ten behoeve van de appartementen.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1182-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl