Bestemmingsplan Haaksbergen-Dorp, partiële herziening Frankenhuisterrein

Na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 augustus 2012, nr. 201200975/1/R1 is het bestemmingsplan ‘Haaksbergen-Dorp, partiële herziening Frankenhuisterrein’ onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel van het voormalige Frankenhuisterrein en is gelegen tussen de Goorsestraat, de Lansinkstraat en de Werfheegde.

Ter inzage

Dit bestemmingsplan ligt met ingang van 21 september 2012 voor iedereen ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl