Bestemmingsplan 'Haaksbergen Dorp, partiële herziening Groenrijck'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Groenrijck’ met ingang van 24 juli 2020 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied het gebied van het voormalige tuincentrum aan de Goorsestraat 72a in Haaksbergen. Het plan omvat de transformatie naar een woonlocatie voor maximaal 42 woningen met bijbehorende (infrastructurele) voorzieningen.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1170-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl