Bestemmingsplan 'Haaksbergen Dorp, partiële herziening Violier 26 / Duizendblad 48'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Violier 26 / Duizendblad 48’ met ingang van 28 augustus 2020 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan omvat het splitsen van het perceel Duizendblad 48 in de oorspronkelijke percelen Duizendblad 48 en Violier 26. Ter plaatse van het perceel Violier 26 wordt de bestemming gewijzigd in ‘Wonen – Woonhuizen’ waardoor het mogelijk wordt om een vrijstaande woning te realiseren. Het perceel Violier 26 krijgt dezelfde bouwmogelijkheden als de aansluitende percelen.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1180-0002.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl