Bestemmingsplan ‘Haaksbergen – Dorp, uitbreidingslocatie De Veldmaat”

Na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 december 2010, nr. 201008570/1/R3 en 201008570/2/R3. is het bestemmingsplan ‘Haaksbergen – Dorp, uitbreidingslocatie De Veldmaat’ onherroepelijk geworden. Het plangebied is circa 10 ha groot en is gelegen tegen de bestaande woonwijk de Veldmaat in de gemeente Haaksbergen.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

 

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl