Bestemmingsplan Haaksbergen-Dorp, uitbreidingslocatie Veldmaat, ph Oude Boekeloseweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Haaksbergen-Dorp, uitbreidingslocatie Veldmaat, partiële herziening Oude Boekeloseweg’ met ingang van 22 november 2013  onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de Oude Boekeloseweg (ter hoogte van nummers 72 en 74) en het omvat de ontwikkeling van een deel van de uitbreidingswijk de Veldmaat.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl