Bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp partiële herziening Spanbeddestraat 4’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan “Haaksbergen Dorp partiële herziening Spanbeddestraat 4” met ingang van 06-07-2018 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Plangebied

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de Spanbeddestraat 4 in Haaksbergen. Het plan omvat de realisatie van woningen in de voormalige brandweergarage.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1155-0002

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl