Bestemmingsplan 'Haaksbergen Dorp, partiële herziening 't Kempke en Lourdeskerk'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening ’t Kempke en Lourdeskerk’ met ingang van 25 februari 2022 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan ligt in het zuiden van de kern Haaksbergen en omvat het gebied rondom de straat ‘t Kempke en rondom de OLV van Lourdeskerk. De voorgenomen ontwikkeling betreft de volledige herontwikkeling van het plangebied naar een woongebied met woningen in verschillende typologie. De ontwikkeling betreft de sloop van 96 beneden-/ bovenwoningen en de sloop van de pastoriewoning met verbindingsgang bij de kerk. In totaal worden er maximaal 72 woningen met bijbehorende (infrastructurele) voorzieningen gerealiseerd. Hierbij gaat het om:

- 14 tot 17 grondgebonden woningen (koop);

- 20 boven- en onderwoningen (huur);

- 20 appartementen (huur);

- 15 appartementen in de kerk (huur).

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1190-0003.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl