Bestemmingsplan ‘Haaksbergen dorp, vijf deelplannen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Haaksbergen dorp, deelplannen Eibergsestraat West, Eibergsestraat Oost, Buurserstraat, de Pas en Hassinkbrink’ met ingang van 30 augustus 2013  onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de deelgebieden Eibergsestraat West, Eibergsestraat Oost, Buurserstraat, de Pas en Hassinkbrink. De begrenzing ziet er globaal als volgt uit:

  • deelgebieden Eibergsestraat West, Eibergsestraat Oost, Buurserstraat: Rondweg, Kruislandstraat, Ruwerstraat, verlengde Ruwerstraat, Spinnerstraat, Werfheegde, Lansinkstraat, Het Meuke, Hibbertstraat, Eibergsestraat, Zeedijk, Sterrebosstraat, Enschedesestraat. Ook valt een deel van de bebouwing aan de Buurserstraat en de Huurnerhof binnen deze deelgebieden
  • deelgebied de Pas: Goorsestraat, Hengelosestraat, Wiedenbroeksingel en spoorlijn Haaksbergen-Boekelo
  • deelgebied Hassinkbrink: Goorsestraat, Noordsingel, Hengelosestraat

Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl