Bestemmingsplan ‘Haaksbergen - Dorp, partiële herziening Kop Parallelweg’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Haaksbergen – Dorp, partiële herziening Kop Parallelweg’ met ingang van 18 december 2015  onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plangebied ligt achter het terrein van de museum buurtspoorweg tussen de M.A. de Ruyterstraat, Goorsestraat, Parallelweg en het bedrijf Odink Koenderink en betreft de realisatie van woningbouw voor fase 1 langs de randen van de Goorsestraat, de realisatie van een brandweergarage aan de Parallelweg en een verbreding van de gebruiksmogelijkheden van het CLV gebouw. Voor fase 2 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan voor de realisatie van woningen.
       
Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.


 

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl