Bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Ds. Van Kriekenstraat 1’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Haaksbergen Dorp, partiële herziening Ds. Van Kriekenstraat 1’ met ingang van 27 mei 2016 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan Ds. van Kriekenstraat 1 in Haaksbergen. Het plan maakt de realisering van drie vrijstaande woningen ter vervanging van de bestaande vrijstaande woning op het perceel Ds. van Kriekenstraat 1 mogelijk.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1132-0002.
       
Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl