Bestemmingsplan ‘Haaksbergen-Dorp, deelplan De Els, partiële herziening woningbouwlocatie De Greune’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Haaksbergen-Dorp, deelplan De Els, partiële herziening woningbouwlocatie De Greune’ met ingang van 12 september 2014 onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat is gelegen op de hoek van de Hengelosestraat en de Veldmaterstraat en het voorziet in de bouwmogelijkheid van maximaal 40 grondgebonden woningen.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1097-0002.
 
Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.


 

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl