Bestemmingsplan "Buurse en St Isidorushoeve'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Buurse en St Isidorushoeve’ met ingang van 29 januari 2016  onherroepelijk is geworden. Dit houdt in dat dit bestemmingsplan het juridische kader is waaraan aanvragen om omgevingsvergunningen en vormen van grondgebruik worden getoetst. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden, omdat er tegen het bestemmingsplan geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plangebied bevat beide dorpen Buurse en St Isidorushoeve. Dit bestemmingsplan betreft de actualisatie van de geldende bestemmingsplannen voor deze twee kerkdorpen en heeft een overwegend conserverend karakter. Als gevolg van landelijke wetgeving moeten alle plannen worden geactualiseerd en gedigitaliseerd.       
Het onherroepelijke bestemmingsplan is beschikbaar en raadpleegbaar via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl