Bestemmingsplan 'Buurse-zuid'

Het besluit van 27 februari 2013 van de gemeenteraad van Haaksbergen inzake de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buurse-zuid’ is onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het noordelijke en noordwestelijke gedeelte van de Buurser es en het maakt de bouw van circa 16 woningen mogelijk.

De stukken en de bijbehorende onderzoeken zijn beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl.

Contactgegevens

Blankenburgerstraat 28,
7481 EB Haaksbergen
Telefoon: (053) 573 45 67
gemeente@haaksbergen.nl